skip to main content

Baswaren strategia

Basware tiedotti 19.10.2016 strategisten tavoitteiden tarkennuksista ja lisätoimenpiteistä toimintansa parantamiseksi ja tulevaisuuden kasvun nopeuttamiseksi:

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun (purchase-to-pay, P2P) -ratkaisujen tarjoaja, mukaan lukien verkkolasku- ja rahoituspalvelut. Basware on saavuttanut käännekohdan muutoksessaan lisenssipainotteisesta ohjelmistoyrityksestä pilvipohjaisten palvelujen tarjoajaksi. Cloud-tuottojen kasvu on Baswaren ensisijainen tavoite, ja Basware jatkaa markkinajohtajuutensa vahvistamista cloud-tuottojen kasvattamiseksi.

Prioriteettien ja vision selventäminen

Baswaren visio markkinapotentiaalistaan ja kyvystään tarttua tähän kasvumahdollisuuteen on ennallaan.

Cloud-tuottojen kasvu on Baswaren ensisijainen tavoite ja se, mistä muodostuu liiketoimintamme pitkän aikavälin arvo. Cloud-tuotot sisältävät tuotot SaaS-palveluista, muista tilauksista, verkoston transaktioista ja rahoituspalveluista.


Baswaren strategian toteuttamisen mahdollistaminen

Helmikuussa 2016 tapahtuneen strategian julkistamisen jälkeen Basware on tehnyt kasvupanostuksia toimintaansa kasvun kiihdyttämiseksi. Panostuksiin on sisältynyt myynti- ja markkinointihenkilöstön määrän kasvattaminen 25 prosentilla. Näiden investointien positiiviset vaikutukset näkyvät liikevaihdon kasvussa viiveellä.

Syyskuussa 2016 Vesa Tykkyläisen toimitusjohtajaksi nimittämisen jälkeen tehdyn liiketoiminnan arvioinnin yhteydessä on tunnistettu kehittämiskohteita, kasvun edistämiseksi, toimintamme yksinkertaistamiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi. Näiden toimien tavoitteena on pääasiassa:

  • jatkaa myynnin ja markkinoinnin vahvistamista cloud-tuottojen kasvun edistämiseksi
  • asiakaskeskeisyys ja työskentely asiakkaidemme hyväksi, parantamalla asiakastyytyväisyyttä ja -kokemusta entisestään
  • jatkaa verkoston kasvattamista ja verkostossa olevan tiedon hyödyntämistä lisäarvopalvelujen avulla, painopisteenä tuotekehitys ja kumppanuudet
  • tuottavuuden parantaminen toimintaa yksinkertaistamalla sekä lisäämällä toiminnan skaalautuvuutta
  • työkulttuurimme ja -toimintamme kehittäminen tavoitekeskeisemmäksi

Pääpainopiste on edelleen orgaanisessa kasvussa, jota tuetaan hallitulla yritysostostrategialla.

Strategisten tavoitteiden tarkennukset

Liiketoiminnan arvioinnin jälkeen Tykkyläinen tuli lopputulokseen, että yhtiön pitkän aikavälin mahdollisuudet ovat ennallaan. Helmikuussa 2016 määriteltyjen alkuperäisten tavoitteiden saavuttamisen aikataulua on kuitenkin muutettu. Tämän vuoksi Basware jatkaa strategiakauttaan vuodesta 2018 vuoteen 2020.

Baswaren toiminnan yksinkertaistaminen alkaa tavoitteiden rationalisoinnista. Kaudella 2017–2020 Basware keskittyy kolmeen keskeiseen mittariin, joiden tavoitteena on kasvattaa cloud-tuottoja:

  • cloud-tuottojen yli 20 prosentin orgaaninen kasvu (kertyvä vuosittainen kasvu, CAGR)
  • liikevaihto yli 220 miljoonaa euroa vuodessa
  • jatkuvien tuottojen osuus noin 80 prosenttia liikevaihdosta

Basware jatkaa samanaikaisesti kannattavuutensa parantamista (pois lukien kasvupanostukset) strategiakaudella.

Rahoituspalvelut ja Baswaren verkostoon ja verkostossa olevan tiedon hyödyntämiseen perustuvat muut lisäarvopalvelut ovat edelleen oleellinen osa Baswaren kasvustrategiaa. Koska markkinat ovat kehittymässä ja tuottojen tarkka ennustaminen on vaikeaa, päivitetyt strategiset tavoitteet eivät sisällä tarkkaa ennustetta rahoituspalvelujen tuotoista.

Tarkennetut strategiset tavoitteet selventävät Baswaren missiota ja painopisteitä liiketoimintamme osa-alueilla, joilla yhtiölle ja omistajille syntyy eniten arvoa.

Näiden toimien myötä Basware aikoo vahvistaa entisestään globaalia markkinajohtajuuttaan verkottuneissa hankinnasta maksuun -ratkaisuissa ja edistää cloud-tuottojen kasvua.