skip to main content

Osake & osakepohjaiset kannustinjärjestelmät​

Baswaren osake (BAS1V) on ollut kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingissä vuodesta 2000 alkaen.

Kaupankäyntitunnus BAS1V
ISIN-koodi FI0009008403
LEI-tunnus 743700ULKFAAEA2N3D13 
Toimiala Teknologia, Mid
Kirjanpidollinen vasta-arvo EUR 0,30
Listautumishinta 29.2.2000 EUR 5,70
Päätöskurssi 31.12.2016 EUR 36,30

Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on yhteensä 14 401 936 kappaletta. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Kaikilla osakkeilla yhtenäiset äänestysoikeudet ja oikeus osinkoon.

Osingonjakopolitiikka

Basware on kasvuyhtiö, joka tähtää osakkeenomistajien saamaan arvonnousuun. Osingonjakopolitiikkaa valmistellessaan Baswaren hallitus huomioi yhtiön rahoitustilanteen, kannattavuuden ja lähiajan näkymät sekä pitkäaikaiset kasvumahdollisuudet. Strategiansa mukaisesti yhtiö tulee tekemään panostuksia kasvun kiihdyttämiseen sen päämarkkina- ja -liiketoiminta-alueilla eikä tähtää osingonmaksuun vuosina 2016-2018.